Öğrencilerle Birebir Koçluk...

Öğrencinin, sadece meslek ya da okul seçimi gibi konulara değil, bu alanları da içeren, yaşam amacında neler yapmak istediğine, gelecekte kendini nasıl, nerede, ne şekilde görmek istediğine yönelik farkındalık oluşturmak, hedefler koyup eylem adımlarını oluşturmasını, desteklemesini, kendi yolunu yaratıcı potansiyelini kullanarak yaratmasına yönelik keşifleri bulmasına, yöntemleri yaratmasına ve iç motivasyonunun harekete geçmesini destekler.Öğrenciye ne sağlar?..
  • Öğrencinin kendini ve kendi sistemini tanımasına ve farkındalıklı bir şekilde yaşamsal hale dönüştürmesine .
  • Sınav ve eğitim süreçlerinde karşılaştığı engelleri aşmasın.
  • Motivasyonun yükselmesine .
  • Zaman yönetimi konusunda farkındalık kazanıp, yaşamsal hale dönüştürmesine.
  • Pozitif, ve gelecek odaklı düşünme bakış açısı kazanmasına, gelecekte kullanabileceği yeteneklerini ve becerilerini geliştirmesine.
  • Yaratıcılık potansiyelini ortaya çıkarılmasını sağlar.