Bireysel Koçluk Hizmeti...

Bireysel koçluk, bireyin hayatının herhangi bir alanında kendine koyduğu hedefin gerçekleşmesi sürecine hizmet eder ve hedeflere ulaşmayı hızlandırır.Bireysel Koçluk İhtiyacının Doğabileceği Alanlar;..
 • Belli karar aşamaları.
 • Kariyer ve geleceğe yönelik planlama süreci.
 • Akademik gelişmeye yönelik konular.
 • Yöneticilik yetkinlikleri ile ilgili bir şeylerin daha iyiye gitmesi ve planlamanın yapılması
 • İletişimi güçlendirme.
 • Kişinin her alanda kişisel gelişimi ve potansiyelini ortaya çıkarma.
 • Kendini tanıma ve farkındalık geliştirme.
 • Yaşamınızda belli şeyleri değiştirerek dönüştürme.
 • Hedeflere ulaşma.
 • Harekete geçemediği konuları analiz edip farkındalık sağlayıp eyleme geçme.
 • Motivasyonu artırma.
 • Bakış açısını değiştirme, geliştirme.
 • İlişki ve iletişimi farkındalıkla yönetebilme.
 • Alanlarında, bireyin ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir.