Yaratıcı Drama Eğitimi...

İçindeki çocuğu keşfetmek isteyenler, kendini tanımak çok yönlü geliştirmek isteyenler, sanatın değişik alanlarıyla tanışıp kendi yaratıcılıklarını geliştirmek isteyenler bu eğitimden faydalanabilirler.

Bireyin yaratıcılığını sözlü ve sözsüz ifade becerilerini artırmak, oynamayı ve sürekli oynayarak eğlenerek, öğrenmeyi, yaşamsal alanları sanat ve estetik becerilerimizle deneyimlemeyi sağlar.

Yetişkinlere ve çocuklara yaş gruplarına göre temel yaratıcı düşünce teknikleri verilecektir. Sanatın birçok alanını zaman zaman araç olarak ya da amaç olarak kullandığım atölye çalışmaları ve yaratıcı yönümüzü besleyip tekrar keşfetmemizi sağlarken aynı zamanda oyunlar ve doğaçlamalar yoluyla, yaşam becerilerine yönelik farkındalık sağlamayı hedeflemektedir.Yaratıcı drama ne sağlar?
  • İletişim, empati, dil becerilerini,
  • Dinleme becerilerini, 
  • Zihinsel ifade becerilerini
  • Sosyal gelişim ve çalışma hayatında karşılaşılan güçlüklerde çözüm üretme ve yaratıcı düşünme tekniklerini kullanma becerisini,
  • Hayal gücünün ve estetik bakış açısının harekete geçmesini,
  • Olaylara farklı bakış açısından bakma farkındalığını,
  • Beden, ses, nefesi doğru kullanma becerilerini geliştirilmesini sağlar.