Kurumsal Koçluk Hizmetleri...

Yöneticilerin, takım liderlerinin, koçluk yöntemleriyle kendi takımlarını yönetmelerine yönelik tasarlanmış bir programdır. Her kurumun kendi ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanır. Yönetici ve liderlerin iş yaşamlarında koçluk bakış açısını kullanmalarını sağlar.

  • Çözüm odaklı, pozitif bakışı destekleyen geliştiren çalışanların potansiyellerini ortaya çıkaran, motivasyon, verim ve sinerjiyi, kurumların çalışan memnuniyetini, kurumsal hedeflerini ve sonuçlarını istenilen noktaya aktarmalarını destekler.
  • Etken, düşünen, üreten, zamanını verimli kullanan, çözüm odaklı, işin sorumluluğunu almayı destekleyen bir programdır.
  • Programa Katılan Yöneticiler...
  • Yöneticilik ve liderlikte koçluk rolünü fark eder ve tanımlar.
  • Kurumun kendi iç dinamikleriyle, koçluk yaklaşımlarının entegrasyonunu sağlar.
  • Verimli süreç yönetimi ve iş yaparken değişim ve gelişim sağlamanın farkındalığını daha da güçlendirir. 
  • Kendi değerleriyle kurumsal değerlerin arasında iletişim etkileşim ve entegrasyonu sağlar. 
  • Çalışanların başarılarının önündeki engelleri koçluk yöntemleriyle fark edip yaratıcı çözümler, gerekli stratejiler yoluyla destekler ortaya çıkarır.